Sunday, December 19, 2010

中国人口

1840年清朝鸦片战争开始,中国总人口: 4.13亿人;
1912年民国元年,中国总人口: 4.4294亿人;
1930年中国总人口:4.75亿人;
1953年第一次全国人口普查中国总人口: 59435万人;
1964年第二次全国人口普查中国总人口: 69458万人;
1982年第三次全国人口普查中国总人口:100818万人;
1990年第四次全国人口普查中国总人口:113368万人;
2000年第五次全国人口普查中国总人口:124261万人。

No comments:

Post a Comment